Bangkok project

Corsair Group heeft sinds juni 2020 een Plastic afval naar bio olie productiefaciliteit in Bangkok, Thailand. Deze is geoptimaliseerd en ontwikkeld naar internationale, operationele normen tijdens Q3 / 2020.

De faciliteit richt zich op het omzetten van afvalplastic, zoals gebruikte plastic zakken, verpakkingsmaterialen en verpakkingsproducten in laagzwavelige bio olie.

Deze bio olie is qua karakter vergelijkbaar met ruwe olie en kan worden geraffineerd tot diesel, benzine en kerosine of gedeeltelijk worden gebruikt voor het maken van nieuwe plastic producten.

Op dit moment staan er drie ‘plastic afval naar brandstof’ machines in een fabriek in Bangkok, Thailand, die samen ruim 180.000 liter, zwavelarme brandstof produceren. 

180.000 liter brandstof staat gelijk aan het opruimen van 360.000 kilo plastic afval.

Het uitbreidingsproces omvat de renovatie van een bestaande productiefaciliteit van ca. 3 200 vierkante meter en de bouw van een gloednieuwe productieruimte van ongeveer 3200 vierkante meter.

ONS DOEL

Ons doel is om eind 2021, totaal tien machines in Bangkok te hebben en hierdoor een totale productie van ruim 600.000 liter hoogwaardige, zwavelarme, ruwe olie per maand te kunnen leveren.

Hiermee ruimen wij 1,2 miljoen kilogram plastic afval op, van ruim 34.000 mensen per maand. (De mens op aarde verbruikt gemiddeld 35 kilogram plastic per jaar) Oftewel; er wordt op jaarbasis ruim 14 miljoen kilogram plastic afval van ruim 400 duizend mensen opgeruimd en er komt ruim 7 miljoen liter zwavelarme olie voor in de plaats.