PLASTIC VERVUILING BEDREIGT ONS

400 MILJOEN

Wereldwijd wordt er jaarlijks 400 miljoen kilo plastic geproduceerd.

6 MILJARD

In 2010 hebben wij onze aarde al vervuild met meer dan 6 miljard ton plastic afval.

1,13 BILJOEN

Alleen in Europa worden jaarlijks 1,13 biljoen plastic verpakkingen gebruikt.

12 MILJARD

Met de huidige productie zal tegen 2050 ongeveer 12 miljard ton plastic afval onze planeet vervuilen.

1 MILJOEN

Over de hele wereld kopen we elke minuut 1 miljoen plastic flesjes.

300 MILJARD

Tegen 2030 zal er 300 miljard kilo plastic afval in de oceanen zijn.

270 SOORTEN

Jaarlijks raken er meer dan 270 verschillende diersoorten verstrikt in plastic afval.

8 MILJARD

8 Miljard kilo plastic afval verdwijnt jaarlijks in onze oceanen.

1000 DODEN

Jaarlijks komen minstens 1.000 zeeschildpadden om door het eten van ons plastic afval.

Panel 1

De oplossing

Plastic afval wordt omgezet in geavanceerde bio-brandstof

Het ruwe plastic afval materiaal bestaat uit onder andere plastic zakken, verpakkingen van levensmiddelen en andere verpakkingsmaterialen. Dit plastic afval materiaal wordt aangeleverd in grote, samengeperste balen.

Op dit moment staan er drie ‘plastic afval naar brandstof’ machines in een fabriek in Bangkok, Thailand, die samen ruim 180.000 liter, zwavelarme brandstof produceren.

180.000 liter brandstof staat gelijk aan het opruimen van 360.000 kilo plastic afval.

Het proces begint door het afval plastic in de produktie unit te laden. Hierna wordt het pyrolyse proces gestart door het plastic te verhitten. Dit proces genereert brandbare gassen en rook, die naar een distillatiesysteem geleid worden. De brandbare gassen en rook worden hier ongezet in ruwe, zwavelarme olie.

Deze ruwe olie kan gebruikt worden in zware motoren of kan verder geraffineerd worden naar benzine, diesel of kerosine, of kan gedeeltelijk worden gebruikt als grondstof voor het maken van nieuwe plastic producten.

ONS DOEL

Ons doel is om eind 2021, totaal tien machines in Bangkok te hebben en hierdoor een totale productie van ruim 600.000 liter hoogwaardige, zwavelarme, ruwe olie per maand te kunnen leveren.

Hiermee ruimen wij 1,2 miljoen kilogram plastic afval op, van ruim 24.000 mensen per maand. (De mens op aarde verbruikt gemiddeld 50 kilogram plastic per jaar) Oftewel; er wordt op jaarbasis ruim 14 miljoen kilogram plastic afval van zo’n 300 duizend mensen opgeruimd en er komt ruim 7 miljoen liter zwavelarme olie voor in de plaats.

We zijn bezig met het bouwen van een fabriek in Slovenië. Deze zal in juni van dit jaar draaien met in het begin twee grote machines.

ONZE VISIE

Het realiseren van de volgende ‘plastic afval naar brandstof’ projecten:

 • Slowakije 2022
 • Bangkok II 2022
 • Slovenië 2022
 • Spanje 2022
 • België 2022
 • Nederland 2022
 • Oostenrijk 2022
 • Frankrijk 2022
 • Ierland 2022
 • Columbia 2022

WAT DOEN WE

Steeds toenemende lucht-, water- en plastic vervuiling zorgen voor een dreigende wurggreep rond onze kwaliteit van leven. We verdrinken in een zee van afval.

De missie van Corsair is het bouwen en ontwikkelen van effectieve oplossingen voor deze bedreigingen. Corsair helpt het milieu door plastic afval te verwijderen en vervolgens te recyclen, door het aantal giftige deeltjes in de lucht die u dagelijks inademt te verminderen en door onze rivieren en oceanen te reinigen van giftige vervuiling. Daarnaast wil Corsair de klimaatverandering omkeren en de wereldwijde armoede verminderen door mensen in nood te helpen.

 • Plastic afval verminderen en recyclen
 • Luchtvervuiling verminderen
 • Watervervuiling verminderen
 • Vechten tegen de klimaatverandering
 • Mensen helpen in nood

Als we samenwerken, kunnen we een verschil maken en een veiligere en gezondere wereld achterlaten voor onze kinderen en toekomstige generaties.

6.250.000 KILO PLASTIC AFVAL

6.250.000 Kilo plastic afval is er tot nu toe opgeruimd uit het milieu.

125.000 JAAR

Er is 125.000 jaar aan plastic afval voetafdruk verwijderd. (ongeveer 50 kilogram per persoon per jaar).

1250 MENSEN

Er zijn 1250 mensen, levenslang Plastic Neutraal geworden, door de inzet van Corsair.

WORD OOK 100% PLASTIC NEUTRAAL

Panel 2

Help mee …

… om het plastic afval probleem op te lossen.

Enkele keren in je leven verschijnt er een mooie kans, die alles kan veranderen. De vraag is, wat ga jij doen met die kans? Laat je deze los, of grijp je die kans met beide handen aan door in actie te komen.

Dit is zo’n kans

Ecovo is een doelgericht sociaal platform, dat alles in staat stelt een rol te spelen in de wereldwijde strijd tegen plastic afval, terwijl je kunt genieten van meerdere functies, voordelen en beloningen.

Kies de manier die het best bij jou past!

Op welke manier je ook deelneemt, jij helpt mee in de strijd om onze planeet op te ruimen.

Follower: 

Steun ons mooie project door er over te vertellen.

Supporter:

Steun ons project door een pakket aan te schaffen en neutraliseer daarmee jouw Plastic Footprint!

Er is al een Plastic Neutral pakket voor € 10,-

Door dit pakket te kopen, draag je bij aan het verkleinen van je plastic voetafdruk door 50 kg plastic afval uit het milieu te recyclen, wat gelijk is aan de hoeveelheid plastic afval dat door één persoon, gedurende 1 jaar is gegenereerd. Koop dit pakket vandaag nog in de shop van het Ecovo platform en steun hiermee onze wereldwijde projecten!

Influencer:

Gebruik je invloed en schaf een business licentie aan. Door dit project te delen en te promoten deel je mee in de winsten, door commissies en bonussen.

Zakelijk:

Elk bedrijf over de hele wereld heeft de plicht om hun voetafdruk van plastic afval te verwijderen, en zich te houden aan de vereisten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Elke man, vrouw en kind in de westerse wereld is verantwoordelijk voor de creatie van 50 kg plastic afval per jaar, terwijl bedrijven een variabele hoeveelheid creëren, mogelijk honderdduizenden kilogram per dag.

Stuur een e-mail voor meer informatie over hoe u als bedrijf Plastic Neutraal kunt worden.

WORD OOK 100% PLASTIC NEUTRAAL

KLIK HIER OM JE GRATIS AAN TE MELDEN OP AMPLIVO

Panel 3

Het hele verhaal

“The earth does not belong to man, man belongs to the earth” 

Dit is een uitspraak uit 1854 van het Indiaanse opperhoofd Seattle. Een wijze uitspraak die actueler is dan ooit. 

Een goed milieu begint bij jezelf. Daarom graag je aandacht voor het volgende.

ER IS EEN WERELDWIJD PLASTIC AFVAL PROBLEEM

Voor het plastic afvalprobleem hebben we een oplossing. Die oplossing is gelegen in:

DUURZAME PROJECTEN

De projecten doen we samen met onze partner in Bangkok, Thailand. Onze partner ontwikkelt en realiseert projecten op wereldschaal. 

De oplossing die geboden is:

– Industrieel

– Duurzaam

– Rendabel

Huidig project

Het eerste ‘Plastic naar brandstof project’ in Thailand, is opgericht in juni 2020.

Aankomende projecten:

 • Slowakije 2022
 • Bangkok II 2022
 • Slovenië 2022
 • Spanje 2022
 • België 2022
 • Nederland 2022
 • Oostenrijk 2022
 • Frankrijk 2022
 • Ierland 2022
 • Columbia 2022

Het Bangkok project zal uiteindelijk uitgroeien naar 10 machines, waarmee we 1,2 miljoen kilogram plastic afval per maand omzetten in minimaal 600.000 liter hoogwaardige, zwavelarme brandstof.

Wij maken hierdoor een enorm verschil voor een betere wereld.

400.000 Mensen

Wereldwijd verbruikt de mens gemiddeld 35 – 50 kilogram plastic per jaar.

Met dit project ruimen we niet alleen het plastic afval op van ruim 400.000 mensen, wij produceren ook iets dat zeer winstgevend is, terwijl wij onze planeet verlossen van plastic afval.

Marktpotentieel

Wat maakt deze brandstof zo speciaal?

De internationale regelgeving is momenteel bezig met allerlei reguleringen en wetgevingen op het gebied van fossiele brandstoffen. Dit zijn de brandstoffen die uit de aarde vandaan komen.

Ons project maakt gebruik van het pyrolyse proces. Dit is een heel milieuvriendelijk proces. Hierin wordt geen plastic verbrand, maar het wordt verhit. Door verhitting van het plastic ontstaan er twee elementen.

 1. Ontvlambare gassen. Deze ontvlambare gassen worden via een gesloten systeem met pijpleidingen teruggeleid naar de olie om het plastic er opnieuw mee te kunnen verhitten. Er verdwijnt dus niets in het milieu.
 2. Rookdamp. Deze damp wordt gecondenseerd in de koeltoren en dat maakt de brandstof.

Wat ook heel bijzonder is, en dat hebben we eigenlijk nooit echt geweten. Voordat onze plastic verpakkingen als verpakkingen konden dienen, is dat ook al aan heel wat eisen ondergaan. Het bitumen is er al uit, de zwavel is eruit en allerlei andere schadelijke stoffen zijn er al uit het plastic gehaald voordat het als verpakking om jouw voedsel heen mocht. Hierdoor houden we hele schone olie over zodra je deze plastic omzet naar zijn oorspronkelijke vorm, namelijk olie.

Advanced Bio Fuel, oftewel, geavanceerde bio brandstof. 

Dat is ook de naam die deze brandstof meekrijgt. Waarom is dit nou zo bijzonder? 

 1. Het heeft een heel laag CO2 gehalte
 2. Milieuvriendelijk
 3. Laag zwavel gehalte (VLSFO – Very Low Sulfer Fuel Oil)

Over de VLSFO en de regelgevingen in de scheepvaart, komen we verderop in dit artikel nog op terug. 

Kortom, het is een heel milieuvriendelijk verhaal.

We hebben wereldwijd te maken met allerlei wetgevingen en regelgevingen. Er is nu een enorme vraag naar dit soort olie. Alleen al voor het EU-wegverkeer is de consumptie meer dan 340 miljard liter per jaar. En dit is alleen al voor de Europese Unie. 

Het Europees Parlement is in 2018 begonnen met nieuwe reguleringen ten aanzien van brandstof en deze reguleringen zijn er inmiddels door. Dat betekent dat aan alle brandstoffen, die vanaf 2021 bij de tankstations verkocht gaan worden, een additief biofuel mengsel toegevoegd moet worden. Die geavanceerde biobrandstof moet dus gemengd worden met de huidige brandstoffen. Het Europees Parlement heeft voor 2021 een eis gesteld, dat er minimaal 1,5% additief advanced biofuel eraan toegevoegd moet worden. Hier praten we dan over een behoefte van 5,1 miljard liter, om alleen al in de EU aan deze behoefte te kunnen voldoen. 

Duurzame landen

Er zijn ook al duurzame groene landen zoals Slovenië, Finland en Noorwegen, die willen gaan beginnen met 10% additief. 

In 2030, en dat is ook al vastgelegd in de EU-regelgeving, zullen alle EU-landen naar minimaal 10% additief toe moeten, wat gemengd gaat worden in de huidige brandstoffen. Dit betekent dat we een behoefte hebben gecreëerd van 34 miljard liter van deze brandstof. En dan praten we maar over een kleine speler op de markt.

Als we gaan kijken naar de grootvervuilers op deze aarde, dan hebben we het over de grote containerschepen. Schepen met een lading van meer dan 24.000 containers. De 15 grootste containerschepen stoten meer zwavel uit en vervuilen meer dan al het wereldwijde wegverkeer bij elkaar! De schepen varen op de meest smerige olie die er is: bunker fuel. Bunker fuel is het ruwe afvalproduct dat uit de raffinaderijen komt. Deze brandstof bevat een zwavelgehalte van 3,5 – 5%.

IMO – International Maritime Organisation

Ook in het internationale maritieme verkeer, oftewel de IMO (International Maritime Organisation) is in 2020 al een wetgeving van kracht gegaan. Het zwavelgehalte op open water mag nog maar 0,5% zijn. Tot 100 mijl van de kust, mag dit nog maar 0,1% zijn. 

De fossiele brandstoffen kunnen hier niet aan voldoen. Als we gaan kijken naar de Arabisch oliën, de Amerikaanse oliën of de Noordzee oliën, dan zitten we op het veelvoudige van die zwavelgehaltes. Deze oliën komen nooit aan die 0,1 of 0,5% zwavelgehalte. Terwijl onze Advanced Bio Fuel, gewonnen uit plastic afval, heeft slechts een zwavelgehalte van 0,031%, oftewel het zit er bij 10 keer onder als je van de scherpste norm uitgaat. 

En nu moet jij je voorstellen, dat alleen al deze wetgeving voor de scheepvaart, een extra vraag creëert van 400 miljard liter van onze brandstof. Zoveel kunnen wij nog niet produceren, maar wij hopen zoveel mogelijk van deze projecten te kunnen gaan bouwen, niet alleen om aan de behoefte van de olie te voldoen, maar dat we daarmee ook veel meer plastic afval van deze wereld kunnen helpen. 

Hoe mooi is het, dat wij dat met zijn allen kunnen doen.

Er is op dit moment behoorlijk wat te doen over de vuile fossiele brandstoffen oftewel de aardolie. In het Engels ook wel petroleum genoemd. Wij weten waarschijnlijk dat in de huidige economie de wereldmunt voor de olieverkoop de zogenaamde petrodollar is. De Amerikaanse dollar, de US-dollar is direct gelinkt aan olie. Heel veel mensen denken dat de US-dollar gelinkt is aan goud, dat is echter niet waar. De hele internationale oliehandel gaat in de petrodollar en dat is eigenlijk waar onze hele wereldmunt aan gekoppeld is. Dus die Amerikaanse dollar is gekoppeld aan de fossiele brandstoffen en wij zien op dit moment dat er behoorlijk wat aan de hand is in het valuta systeem.

Momenteel hebben wij te maken met COVID-19 en zitten we in een behoorlijke crisis. Als je daarnaast ook het economische nieuws gaat volgen, dan zie je dat het geld behoorlijk gedevalueerd wordt. Nu kun je de vraag stellen, is dit het einde van de aardolie en is dit het einde van het huidige economische geldsysteem. Er gaan wel wat geruchten, alleen kunnen wij daar geen uitspraken over doen. 

Als je dan toch komt met een heel duurzaam project, en je hebt dan ook een totaal ander soort olie, de VLSFO, die wij de geavanceerde biobrandstof noemen, is het dan niet handig om daar ook gelijk een mooi alternatief voor te kunnen creëren, waarbij wij kunnen gaan kijken hoe wij van een oude economie naar een nieuwe economie kunnen gaan. Ook die is er. 

De CSR-Token.

De CSR-Token (Corporate Social Responsibility en de afkorting van Corsair). We zien dat steeds meer dingen gedigitaliseerd worden. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om heel transparant te zijn. Daarvoor hebben ze ervoor gekozen om de hele olieproduktie, alle projekten, maar ook de verkoop van de olie via de transparante blockchain te doen. En die CSR Token is een ERC-20 Token op het Ethereum Platform en dat is het mooiste en veiligste transparante platform, waarop je alles kunt gaan volgen, zodat ook de olieprijs nooit meer gemanipuleerd kan gaan worden. Hoe mooi is dat? Want we kennen natuurlijk allemaal die verhalen van de OPEC landen en de kartels, dat de prijs van olie kunstmatig hoog werd gehouden, zodat wij aan de pomp de hoofdprijs konden gaan betalen. 

Dus als wij gaan kijken wat er gebeurt, dan is het tijd voor een nieuwe economie. En dan is het goed te weten dat deze CSR-Token de officiële handelsvaluta zullen zijn voor onze olie. Al die olie verkopen, gaan via slimme contracten op de blockchain. Dat betekent ook dat hoe meer van die projecten er komen, hoe meer machines wij kunnen bouwen, hoe meer er van die olie geproduceerd gaat worden. Het is dan ook heel goed om die slimme contracten op de blockchain te hebben.

Digitale notarissen

Misschien even goed om te vermelden, smart contracts op het ERC-20 platform noemen we ook wel digitale notarissen. Die leggen alles vast voor ons zelf, maar ook voor de eindgebruikers is alles heel transparant na te kijken op de blockchain. Dat betekent natuurlijk dat voor de CSR-Token een enorme vraag zal ontstaan, want we weten inmiddels dat de vraag naar die olie al miljarden liters per jaar is. 

Kortom, op de blockchain, een ERC-20 Token, en een hele transparante manier om de olie te kunnen verhandelen zonder dat ermee gemanipuleerd wordt. En dan zal je waarschijnlijk denken, we zijn nu gewend om alles te betalen met Euros en Dollars en wat voor valuta dan ook. We gaan straks ook zien dat die economieshift eraan gaat komen. Dan is de vraag: Hoeveel van deze CSR-Tokens zou jij willen hebben? Met alle feiten en informatie die je tot nu toe hier gelezen hebt, denk ik, zoveel als mogelijk toch?

Amplivo.

Iedereen kan meedoen, want het registreren en het gebruikmaken van Amplivo is absoluut gratis en zonder enige verplichting!

Maak van je probleem een kans. Hoe kom je nu aan de CSR-Tokens?

Op de website van Amplivo kun je Plastic Neutraal pakketten aanschaffen. Deze pakketten zijn er al vanaf € 10,- het 1 Jaar Plastic Neutraal Pakket voor één persoon, en gaan tot het Familie Pakket van € 5.000,- 

Bij aanschaf van een of meerdere pakketten krijg je een bedankje in de vorm van CSR-Tokens. De hoeveel tokens die je krijgt, hangt af van de waarde die er op dat moment aan gekoppeld wordt. Bij de introductie van de CSR-Token was de waarde 1 eurocent. Dus kreeg je voor iedere euro, 100 CSR-Tokens. Eind februari 2022 stond deze op 2,75 eurocent.

Hoe kun je nu meedoen?

 • SUPPORTER

Je kunt ook zeggen: ik wil dit project een warm hart toedragen; en wil dit project financieel ondersteunen. Als dank daarvoor kun je de CSR-Tokens verzamelen.

 • INFLUENCER

Wil je ’n nog grotere impact hebben, dan nodigen wij je van harte uit om in de gemeenschap van de milieubewuste ondernemers, oftewel de Amplivo Community, deel te nemen. Dat doe je dan als Influencer. Als Influencer gebruik jij jouw invloed. Je schaft een business licentie (€5,- per maand en eenmalige administratiekosten van €35,-) aan en je deelt het bewustzijn en de oplossing voor dit wereldwijde probleem met andere mensen. Samen zijn we daar inmiddels al met 41.000 mensen uit 42 verschillende landen. 

Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden. Het is aan jou om hierin een keuze te maken op welke manier je hier aan mee zou willen doen om dit project te ondersteunen. 

En wat nu te doen?

Eigenlijk bepaal je alleen maar hoe je wilt beginnen. Maak eerst de keuze: wil ik beginnen als Supporter of als Influencer. Neem vervolgens contact met ons op.

Gebruik vervolgens deze inschrijfcode om je alvast aan te melden op Amplivo. Je maakt hier dan een gratis account aan. Wij kunnen je uiteraard helpen bij dit traject. 

Daarnaast kun je kiezen welk pakket het beste bij je past. Het beste bij je budget, het beste bij het aantal tokens dat je wilt gaan verzamelen of de hoeveelheid plastic afval dat je opgeruimd wilt hebben! Wij kunnen je verder helpen bij de aanschaf van deze pakketten.

Fast Start Trainingen

Er zijn meerdere Fast Start trainingen om te leren hoe je als Influencer hier een eigen business van kunt maken. Uiteraard helpen wij daar graag mee.

Op dit moment zitten we in een wereldwijde economische crisis. We zien nu dat heel veel mensen hun baan verliezen, we zien dat kleine zelfstandigen inkomenstekorten hebben en dat sommigen zelfs de deuren moeten sluiten. 

Heel veel mensen zijn op dit moment bezig met een plan B. Hoe mooi is het om dat plan B te gaan doen in een milieubewuste oplossing voor een wereldwijd probleem. 

Wij leren je alle ins en outs hoe je hier een leuke cent mee kunt bijverdienen. Of je dit nu doet als fulltimer en er een hele business van wilt maken of alleen als parttimer, daar ben je helemaal vrij in. Hoe? Dat leer je tijdens de Fast Start trainingen. 

Wat ook heel fijn zou zijn is dat je het woord verspreid. Dat we samen kunnen gaan werken aan die mooie, duurzame en milieubewuste gemeenschap en dat we andere mensen echt gaan vragen of ze voldoende verantwoordelijkheid nemen voor het plastic afval probleem. We hebben hier de feiten gelezen en vraag je dan af, doe ik wel genoeg door alleen mijn afval te scheiden? Dus als dat plastic afval eenmaal weg is, dan is het niet meer mijn probleem. Kun je dat nog wel zeggen met alle feiten en cijfers die je net gezien hebt. Zeker als het onze gezondheid aan het bedreigen is. 

Goede daden hebben nog nooit beter gevoeld dan nu!

Jouw betrokkenheid heeft een direct en significant effect op het verwijderen van plastic afval. 

Bedankt voor je belangstelling.

Meld je hier gratis aan op Amplivo.

Wil je meer weten, stuur dan het contactformulier in. Je kunt dan deelnemen aan een gratis en geheel vrijblijvende live presentatie.