België project

Corsair Group heeft begin 2020 een Memorandum of Understanding getekend met een Belgische afvalverwerkingsmaatschappij. Het doel van de partijen is om een partnerschap te vormen en afvalplastic om te zetten in zwavelarme bio brandstof.

Het partnerschap heeft tot doel de proeffase van zijn activiteiten te lanceren in Q/2 2021 en zich te concentreren op het omzetten van plastic afval, zoals gebruikte plastic zakken, verpakkingsmateriaal en verpakkingsproducten, in olie met een laag zwavelgehalte. Deze zwavelarme bio olie is qua karakter vergelijkbaar met ruwe olie en kan worden geraffineerd tot diesel, benzine en kerosine, maar ook weer als grondstof voor nieuwe plastics worden gebruikt.

De operatie zal gebruik maken van de bestaande productiefaciliteit, die door de Belgische partner voor het partnerschap werd voorzien.

Deze bestaande faciliteit zal verder worden ontwikkeld door tot 10 pyrolyse machines te installeren, elk met een productie-output van ongeveer 60.000 liter per maand.

Het partnerschap streeft naar een volledige productiecapaciteit van ca. 600.000 liter per maand in 2023.